پست بعدی

تمام 4 آزمون در یک روز برگزار می شود ؟

چ آبان 12 , 1400
Listening ، Writing و Reading حتما در یک روز ویک جلسه برگزار می شود ولی Speaking می تواند در همان روز ، روزهای قبل یا بعد از این سه آزمون برگزار شود .