پست بعدی

آیا بین آزمون های Reading ، Writing و Speaking استراحتی وجود دارد ؟

چ آبان 12 , 1400
خیر . هر سه آزمون در مجموع دو ساعت و چهل دقیقه طول می کشد . بنابراین حتما تغذیه مناسب وکافی داشته باشید.