🛑🛑 اولین مهد چهارزبانه در استان قم🛑🛑شروع ثبت نام کلاس های مهد چهار زبانه مجازی ترم بهارهاز شنبه ۳ اردیبهشت⭕️ امکان شرکت از سراسر کشور⭕️ انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، فارسی⭕️صبح ها از ساعت ۸-۱۲⭕️ ویژه رده ی سنی ۳-۷ سال 🛑🛑🛑 کلاس های حضوری نیز به زودی برای عزیزان ساکن در […]