🛑🛑 اولین مهد چهارزبانه در استان قم🛑🛑شروع ثبت نام کلاس های مهد چهار زبانه مجازی ترم بهارهاز شنبه ۳ اردیبهشت⭕️ امکان شرکت از سراسر کشور⭕️ انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، فارسی⭕️صبح ها از ساعت ۸-۱۲⭕️ ویژه رده ی سنی ۳-۷ سال 🛑🛑🛑 کلاس های حضوری نیز به زودی برای عزیزان ساکن در […]

والدین عزیزی که می خواهند کودکانشان زبان انگلیسی را یاد بگیرند، می توانند شعرهای ساده انگلیسی برای کودکان را به آن ها آموزش دهند. در این مقاله شعرهای کودکانه انگلیسی شاد با معنی آورده شده است. The party was fun Everyone was happy Each and everyone But after the party […]