همواره یک زبان خارجی وابسته به اصطلاحات و ضرب المثل های زیادی است که دانستن برخی از آنها برای هر زبان آموز، ضروری است. در این پست سعی شده است تا برخی از پرکاربرد ترین اصطلاحات فرانسوی را برای شما دسته بندی کنیم.