پست بعدی

اصطلاحات و لغات فرانسوی

ج آبان 14 , 1400
همواره یک زبان خارجی وابسته به اصطلاحات و ضرب المثل های زیادی است که دانستن برخی از آنها برای هر زبان آموز، ضروری است. در این پست سعی شده است تا برخی از پرکاربرد ترین اصطلاحات فرانسوی را برای شما دسته بندی کنیم.

شاید برای شما جالب باشد