همکاری با دیالوگ


عضو خانواده ما شوید:


چنانچه شرایط لازم برای تدریس زبان های خارجی را دارا هستید( مدرک دانشگاهی در خصوص زبان های خارجی یا دیپلم فارغ التحصیلی از آموزشگاه) و یا سابقه تدریس دارید آکادمی دیالوگ جهت مصاحبه حضوری از شما دعوت به عمل خواهد آورد.

چنانچه دانش کافی دارید ولی سابقه تدریس ندارید می توانید در دوره های تی تی سی و تربیت مدرس ما شرکت کرده و شرایط لازم برای تدریس در آکادمی دیالوگ رو بدست آوردید.


,,,,

نمنمنم

مممم