دپارتمان زبان روسی


زبان روسی

زبانی از خانواده اسلاوی شرقی است که روس‌ها در اروپای شرقی بدان گفتگو می‌کنند. این زبان در روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان یک زبان رسمی است و در سراسر قفقاز، آسیای میانه و تا حدودی در کشورهای بالتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. روسی به خانواده زبان‌های هندواروپایی تعلق دارد و یکی از چهار عضو زنده زبان‌های اسلاوی شرقی است. درک متقابل بالایی میان روسی، بلاروسی و اوکراینی وجود دارد.


روسی پرگویشورترین زبان مادری در اروپا و از نظر جغرافیایی گسترده‌ترین زبان در اوراسیا است. این زبان همچنین با داشتن بیش از ۲۵۸ میلیون گویشور کل در سراسر جهان گسترده‌ترین زبان اسلاوی است. روسی از نظر شمار گویشوران بومی هفتمین و از نظر شمار کل گویشوران هشتمین زبان جهان است.این زبان یکی از شش زبان رسمیسازمان ملل است. روسی (٪۸) پس از انگلیسی (٪۶۰) دومین زبان مورد استفاده در اینترنت به‌شمار می‌رود.
  • دوره های زبان روسی در ۱۵ ترم برگزار میگردد.
  • هر ترم ۱2 جلسه یک ساعته می باشد.
  • کتاب “راه روسیه” تدریس می شود.
  • کلاس ها بصورت دو جلسه در هفته می باشد.
  • کلاس ها بصورت مجازی و در صورت تمایل حضوری می باشد.